Parlementaire democratie als het minst intolerante systeem. Op zoek naar een stelsel met meer legitimiteit. Over systeemkritiek, Habermas' deliberatieve…
4
Clementie en menselijkheid als bron van tolerantie. Over de biologische neiging tot vergeving, de menselijkheid van Cicero, de bron van de Jezus…

February 2023

Intolerante trekjes van het democratische stelsel. Over tweedracht en het algemeen belang, de tirannie van de meerderheid, apathie, publiekekeuzetheorie…
3
Hoe wij denken over tolerantie is ook beïnvloed door het klassieke stoïcisme.
Deze nieuwsbrief gaat over het Nederlandse wetsvoorstel op de Politieke partijen. Volgens die wet kan een politieke partij verboden worden als die…

January 2023

Moreel scepticisme van klassiek Griekenland tot de Verlichting
Over slechte argumenten voor partijverboden hebben wij het al gehad in een eerdere nieuwsbrief. Nou ja, eigenlijk moet ik dat welwillender formuleren…
7
In deze nieuwsbrief staan de argumenten tegen partijverboden. Maar in de volgende nieuwsbrief komen de argumenten voor een partijverbod.
Dialectiek en vrije meningsuiting in klassiek Athene en Rome
Beste abonnees op De Tolerantie Campagne, Deze nieuwsbrief is niet zo belangrijk. Het gaat over ditjes en datjes. Ik kreeg deze week maar één opmerking…
Dode filosofen buigen zich over de tolerantieparadox: is er ruimte voor antidemocraten in een democratie?
Klassieke bronnen van tolerantie deel 1: epistemologie en scepticisme