3 Comments

Twee opmerkingen:

1) Is het wel zo dat Artikel 1 alleen betrekking heeft op de overheid? M.a.w. mogen mensen (volgens de grondwet) door andere individuen *wel* gediscrimineerd mogen worden? Ik dacht dat de grondwet dit *niet* toestond, hetgeen iets geheel anders is dan alleen verbod op discriminatie door de overheid alleen (en ook lastiger te rechtvaardigen).

2) Je betoog raakt aan een interessante discussie, namelijk in hoeverre wetten de cultuur bepalen, versus andersom. Terwijl ik het lees denk ik vaak: het maakt niet uit wat de wetten zijn, als genoeg mensen iets willen, gebeurt het toch wel. Maar, voor een tegenargument, zie bijv. https://www.richardhanania.com/p/woke-institutions-is-just-civil-rights

Expand full comment