5 Comments

Goed om te benadrukken dat (in tegenstelling tot wat je vaak hoort) democratische besluiten niet bij voorbaat moreel juist zijn. "In een democratie kan 51% van de mensen in de cornflakes pissen van de andere 49%". Ook wordt het woord democratie zo vaak gebruikt alsof het betekent "alles dat goed en wel is" - verbastering van de taal. Tenslotte: ik heb weleens gedacht, misschien is het goed dat iedere burger (zeg) tien euro per verkiezing krijgt, maar dan wel E10 moet betalen om te mogen stemmen. Heel onrealistisch natuurlijk...

Expand full comment

Zeker in tijd van a.s. verkiezingen boeiend om te lezen Kaj! Democratie als ‘minst tolerante’ staatsvorm. En wat je zegt over samenstelling van meerderheden en (stille) minderheden. En de persoonlijkheidstrekjes van ‘machthebbers’. En dat stemmen het vaakst gebeurt op basis van instinct en zelfs apathie.

Ik vind dat je helder uitlegt mét de nodige persoonlijke voorbeelden (vader / branche organisatie) én met wetenschappelijke onderbouwing/ verwijzingen naar Plato, Montesquieu etc. Heb het goed in Griekenland.

Ik gun iedereen de rust en de tijd om jouw stukken te lezen in deze tijd van snelle oordelen, wantrouwen, ongeduld en .... intolerantie. En het er serieus met elkaar over te hebben online, in de MSM en aan de keukentafel. Dankje voor je bijdragen!

Expand full comment